EGS 2 uit tegen de uiteindelijke kampioen

Terwijl EGS 1 het strijdperk in Goirle betrad, toog EGS 2 naar Ginneken, onderdeel van Breda, om te spelen tegen De Baronie 4. Laat je niet misleiden door de toevoeging 4, het is nog steeds een sterk team. Vaak wordt er in dit soort verslagen gerefereerd aan ELO-sterktes inclusief over- of onderschot. Wat daarbij opvalt is dat als je op de site van de schaakbond kijkt, dat de gemiddelde rating van een team wordt berekend met de ratings groter dan nul. Heeft een speler nog geen rating, dan doet deze niet mee voor het gemiddelde. Beetje flauw en het vertekend het beeld ook enigszins. Ik zal het iets anders doen.

Zoals gezegd, naar Breda, alwaar wij hartelijk werden ontvangen en ook werden doordrongen van het feit dat bij niet-verliezen het team van De Baronie kampioen zou zijn. Nou is het team van De Baronie vrij sterk voor deze klasse 6E, dus de kans dat ze niet zouden winnen was wat klein. Dit mede door het feit dat door allerlei afzeggingen EGS 2 wat verminkt aan zou treden. We waren maar met z’n zevenen, gelukkig konden de gebroeders Roelin invallen, anders waren er nog twee open plekken geweest, dank aan Jorius en Jerion. Wij hadden vijf spelers met een rating en opgeteld was dat het mooie getal 7200. Hier zette De Baronie 11154 tegenover, ruim anderhalf keer zoveel. Bij Risk heb je, bij dit soort verhoudingen, dan al een vermoeden dat het niet helemaal goed zal gaan. Nederlagen waren er voor Jorius, Jerion, Maarten en François. Frans L., Peter en Rob wisten de boel remise te houden, waarbij Rob nog de meeste kans op winst had. Zijn tegenstander blunderde een stuk weg (net als Maarten overigens) en het werd een eindspel met D+P+4p tegen D+5p. Gezien het tijdsverloop werd tot remise besloten op een moment dat de engines zeggen dat de winst na 20 zetten binnen handbereik ligt. Maar die voortzetting moet je maar net zien bij een tikkende klok en het zag er allemaal op het eerste oog niet duidelijk uit. Kortom, eindstand 6,5-1,5 en De Baronie kampioen en promoveert.

EGS 2 speelt nog een wedstrijd dit seizoen, de in te halen derde ronde, en wel op 23 april tegen De Raadsheer in Zundert.

Zes twee valt op een bepaalde manier nog wel mee

Zaterdag 12 maart trof EGS 2 in het Jan van Besouw het team RSR Ivoren Toren 2. Op papier en van tevoren een lastige tegenstander vanwege de ratings van de spelers. De Ivoren Torenwachters brachten gemiddeld 217 ELO-punten meer mee en dat is dan best wel veel. Dit werd gelukkig ruimschoots gecompenseerd door een grote vriendelijkheid. Het was Hannie die als eerste klaar was, zij had letterlijk op kousenvoeten haar tegenstander een dame afhandig gemaakt en wist vervolgens met dame en paard de tegenstander mat te zetten. Een goed begin van de middag. Iets later werd de score in balans getrokken toen invaller Jerion (dankjewel!) zijn meerdere moest erkennen in zijn tegenstander, 1-1 dus.

Rob werd geconfronteerd met een agressief paard voor de neus van zijn koning, kwam twee pionnen achter in het eindspel en na een nare paardvork was het ook hier voorbij: 1-2. Eenzelfde lot trof invaller Thijs (ook dank!), opeens een dame weg en dan is mat unavoidable: 1-3. Peter moest enigszins lijdzaam toezien hoe zijn tegenstander steeds meer stukken over de middellijn stuurde, die vervolgens zijn stelling lamlegden. Vervolgens ging er voldoende materiaal af om de tegenstander te feliciteren.: 1-4.

Frans Lagerwaard debuteerde in EGS 2 met een mooie partij waarbij hij de vijandelijk dame kreeg tegen inlevering van een toren. Appeltje eitje of dametje eitje of appeltje dametje zou je zeggen totdat er door een penning een loper van Frans afging en eeen aantal zetten door een schaak-paardvork ook de dame. een mooie partij viel helaas in duigen: 1-5. Maarten had in zijn partij een logisch maar onnauwkeurig zetje gedaan en moest vervolgens achter de feiten aanlopen. Zijn tegenstander kon steeds meer stukken voor de koning plaatsen en dat was uiteindelijk voldoende voor de zege: 1-6.

En toen speelde alleen Job nog. Lang leek het gelijk op te gaan, maar door actievere stukken kon Job het initiatief naar zich toe trekken. makkelijk was het niet, er waren nog voldoende mogelijkheden om het fout te doen, zo probeerde zijn tegenstander een soort van dolle toren te creëren die niet geslagen mocht worden in verband met pat, maar precies op tijd speelde Job zijn koning naar een vrij-van-torendolheid veld waarna promotie en mat in twee volgde. Eindstand 2-6.

EGS 2 speelt nog twee wedstrijden dit seizoen, eerst de reguliere zevende ronde en wel op zaterdag 2 april in Breda tegen De Baronie 4 en op 21 mei wordt de uitgestelde ronde 4 gespeeld in Zundert tegen De Raadsheer 2.

En Rob heeft weer wat fotootjes gemaakt:

Carnaval schaken op 29 februari 2022

Voor het eerst schaken op de carnavalsdinsdag! Dat was dus lang niet voorgekomen en zorgde bij de wedstrijdregelneef voor enige verwarring met betrekking tot de datum. 29 februari, 8 maart, 1 maart, alle drie kwamen in de vooraankondiging voorbij. Maar goed, schaken in de carnavalsweek, het moest er een keer van komen. Voor Pascal was het in ieder geval reden om goed uitgedost te verschijnen: regenboogpruik, captain America pak en een rode das. En vooral goede luim en moed!

Er werden zes partijen in de twaalfde interne ronde afgewerkt, waarbij opviel dat er vijf spelers van de lichting 2021-22 meespeelden. We zijn op de goede weg. Over de partijen kunne we in zoverre kort zijn, dat er weinig echt spectaculairs gebeurde. Sjeng speelde Sjengs en rukte met zijn -zwarte- koning op naar e3 om daar verwarring te stichten, maar Pascal speelde Pascals en manoeuvreerde twee pionnen naar voren, en niet zomaar pionnen maar de a- en h-pion. En toen die eenmaal op a7 en h7 stonden was het schaakpleit beslist. Rob mompelde iets in de trant van dat hij overmoedig had gespeeld en daardoor van Simon verloor. De stelling op het bord liet inderdaad vooral een groot gat voor zijn koning zien, iets wat meestal niet goed afloopt. Ben schoof rustig maar beslissend zijn stukken naar de mooie velden en dat was voldoende voor de overwinning op Robert-Jan. Adam maakte goed gebruik van een paar onnauwkeurigheden van Mart en kon zo twee verbonden vrijpionnen naar de overkant loodsen, een voorbode van slecht nieuws voor de tegenstander. in de partij tussen Frans L. en Maarten besloot eerstgenoemde een tactiek van pakken-wat-ik-pakken-kan toe te passen en op zet 25 waren er zo nog twee koningen en veertien pionnen op het bord. Maarten sloeg remisevoorstel af om weer eens een eindspel te spelen, maar dat was zo’n dertien zetten later remiser dan remise. in een clash van de nieuwelingen wist Frans P. te winnen van Job. laatstgenoemde ging met een aantal stukken richting koning van zijn tegenstander, maar die wist zich adequaat te verdedigen en van de verdediging zelfs een aanval te maken, en dan gaat et vaak fout voor de eerstaanvallende, zo ook hier.

Bergen op Zoom 3 – EGS 2

Na de gastvrije ontvangst in een schooldependance ging EGS 2 voortvarend aan de schaak met alvast een 1-0 achterstand wegens het ontbreken van een speler.
Fedor speelde een op het eerste gezicht puike partij met uiteindelijk een pionnetje op de zevende rij. Lastig was dat zijn tegenstander een loper had van de promotiekleur en Fedor van de andere kleur. Uiteindelijk werd het dus remise.
Maarten speelde een degelijke partij met een lang denkende tegenstander, maar had op zet 25 last van het bekende zetverwisselfenomeen en mocht met een paard minder alleen nog hopen op een fout van de tegenstander. Toen die na een aantal zetten uitbleef was de partij verloren.
Andrei leek niet lekker in zijn spel te komen, ging vroeg in de partij al in de denkstand en dat is meestal geen goed teken. De stelling was complex en naarmate de stelling vereenvoudigde schrompelden zijn kansen op een score en was verlies zijn deel.
Rob speelde met wit een zeer avontuurlijke partij waarbij hij zelfs een pion in de zwarte stelling kreeg op b7. Met meer ruimte en een zwarte koning een beetje in de penarie (maar met ontsnapkansen) werd de aangeboden remise aanvaard.
Peter speelde tegen een Belgische tegenstander en het leek hem een goed idee om daarom de Hollandse verdediging van stal te halen. Pas na 15 zetten gingen eerste pionnen van het bord waarna Peter een aanval op de koningsvleugel kon beginnen. Na dameruil keerde het zaakje om en moest ik mijn koningsvleugel op orde krijgen. Toen na 35 zetten en bijna drie uur spelen alle venijn uit de stelling was verdwenen werd tot remise besloten.
Simon speelde standvastig, maar moest toelaten dat, nadat bijna alle lichte stukken en een handvol pionnen van het bord waren, er één pion van zijn tegenstander zonder noemenswaardige weerstand naar de zesde rij kon. En vervolgens bleek deze niet meer te stoppen.
Hannie speelde een traag verlopende partij. Na dik een uur waren er pas 11 zetten gedaan en stond alles nog op het bord. De stukken en pionnen kwamen steeds nader tot elkaar en in de uiteindelijke scrimmage verloor zij een stuk en, ondanks stevig tegenspel, kwam Hannie dit verlies niet meer te boven.
Eindstand BoZ 3 – EGS 2: 6,5-1,5.

Alweer de derde ronde van de interne competitie

Afgelopen dinsdag meldden zich twaalf schakers in De Wildacker voor de derde ronde van de interne competitie. Op de zes borden werden er een aantal spannende en een aantal iets minder spannende partijen gespeeld. Wat vooral opviel was de diversiteit aan stellingen na een uurtje spelen, je zou haast zeggen: zo heurt ’t. Sjeng en Rob hadden al vrij snel de stukken kwantitatief gehalveerd en gingen een moeilijk eindspel tegemoet. Dat werd een stuk makkelijker toen Rob door een lichte onnauwkeurigheid een kwaliteit moest geven. Simon wist goed te profiteren van de ver opgerukte koningspionnen van Ben en trok de demarcatielijn over en dan is het met de vijandige pionnen in de rug allemaal iets makkelijker. Erik wist heel erg lang al zijn pionnen op het bord te houden terwijl hij er twee van Robbert-Jan had opgesnoept. Veel ruilen en dan blijft er vanzelf een promovendus over. Pascal duwde op de hem eigen wijze langzaam doch doeltreffend de stukken van Peter langzaam van het bord af en dan wordt het toch lastig om tegenstand te bieden. Maarten en Frans hielden elkaar lang in evenwicht, gingen naar een eindspel met toren en zes pionnen, altijd lastig. Pionnen vielen als mussen van zomerse daken en uiteindelijk wist Maarten een Mohicaantje naar dame te promoveren en was de strijd na 62 zetten voorbij. Henk en Jaap speelden een partij zoals het bij deze heren past, mooi geschuif van stukken, wat pionnen in het centrum die zwaar aangevallen en verdedigd worden en uiteindelijk remise. Het was een mooie avond.

Schaak-Off bij EGS: een echte schaakavond voor iedereen!

Afgelopen dinsdag was het dan zover, de eerste ronde van de Schaak-Off werd gehouden in De Wildacker. EGS was een van de zes verenigingen in Brabant (zeventig landelijk) die als gastheer voor dit landelijk toernooi fungeerde. Schaak-Off is bedoeld voor alle schaakliefhebbers die weer eens fysiek wilden spelen en de voorrondes worden op een clubavond gehouden. Dit is meteen een nadeel gebleken, omdat het voor jeugdspelers niet erg aantrekkelijk is om in een schoolweek tot circa elf uur ’s avonds te spelen.

Uiteindelijk waren er veertien spelers, waaronder zes EGS-ers, van diverse pluimage, ELO 2093 tot beginner, die in vier groepen aan de gang gingen. Immers het toernooi is opgezet als een viertallen-rapid-competitie. Dus twee viertallen en twee drietallen, ingedeeld naar rating of ervaring, zetten zich schrap en gingen geconcentreerd van start.

Jan, onze barman, zei later dat hij schakers nog nooit zo geconcentreerd bezig had gezien. Er werden dan ook een aantal partijen op het scherpst van de snede gespeeld en deze partijen leverden ook mooie analyses van de spelers op.

De nummers een van de vier groepen zullen worden uitgenodigd voor de volgende regionale ronde, ergens half oktober. Gisteren hebben zich geplaatst: Eric de Moor, Fedor Sazonov, Pieter Couwenberg, Youp van Dijk, Lars Timmers, Job Hoekstra en Mark Brugman.

Al met al een leuk evenement waar veel nieuwe contacten ontstonden met als enig nadeel dat, zoals eerder gezegd, de -jonge- jeugd niet meespeelde vanwege het tijdstip op de dag.

EGS heeft een privacystatement opgesteld.
naar Boven

©  EGS   Eerste Goirlese Schaakclub

Ontwerp: Rachel&Co  2012