Terug naar het Analyse-overzicht

T. van Moorsel, De Drie Torens 4 -
                 H. van Griethuijsen, EGS I [C00]
Zaterdag Competitie, 31.10.2009
[Henk van Griethuijsen]

1.e4 e6 2.Pc3 d5 3.exd5 exd5 4.g3 Pf6 Bij de ruilvariant in het Frans is het ongebruikelijk dat op dit moment het paard op c3 staat. Meestal gaat het paard daar na de rokade naar toe. Een andere voortzetting voor zwart 4)... d5 5) De2+ en Pe4 levert ook een klein voordeel. Zoals het nu gaat laat wit zijn loper op g2 op graniet bijten. 5.Lg2 c6 6.Pf3 Ld6 7.0-0 0-0 8.d4 Lg4 9.Lg5 Pbd7 10.Dd3 Dc7 11.Tae1 Tae8 12.Lxf6 Het is voor wit niet makkelijk een goed plan te bedenken. Na bijvoorbeeld 12) a3 Pe4 is 13) Pxe4 dxe4 14) Txe4 niet mogelijk wegens 14) ... Lf5. Zwart krijgt dus een mooi paard op e4 en kan vervolgens zijn damepaard naar f6 spelen. Wit besluit een en ander maar gelijk op te lossen. 12...Pxf6 13.Pg5 Dit leidt tot een verzwakking van de witte stelling. Wit heeft naar het lijkt geen duidelijk plan. Het alternatief is 13) Pd2 13...h6 14.Ph3 Dd7 15.Pf4 Lxf4 16.gxf4 Lf5 Met 16)... Ph5 gaat de witte pion op f4 reddeloos verloren. Zwart wil echter de loper op g2, die een belangrijke verdediger is, uitschakelen. Deze kan niet wijken omdat de toren op f1 vast staat. De gedachte is dat die f-pion niet wegloopt. 17.Dd2 Lh3 18.f3 Lf5 De gedachte is dat de witte loper op g2 hiermee uitgeschakeld is, omdat hij tegen de pion op f3 aan kijkt. Vermoedelijk had zwart beter aan zijn plan de verdediger uit te schakelen kunnen vasthouden. 19.Te5 g6 Hier was 19) ... Ph5 nodig om met f6 het witte steunpunt op e5 aan te vallen. Ineens blijkt de zwakke pion op f4 een belangrijke bijdrage te leveren aan de beheersing van de e-lijn. Zwart kiest een verkeerd plan. Hij wil de toren naar e6 brengen. Daarmee verliest zwart zijn voordeel. 20.Tfe1 Te6 21.Pe2 Ph7 22.Pg3 f6 Net op tijd. Ook na 23) Pxf5 fxe5 24) Pxh6+ Kg7 25) Lh3 e5 houdt zwart het net droog. 23.Txe6 Lxe6 24.f5 Lxf5 25.Pxf5 Dxf5 26.Dxh6 Pg5 27.f4 Pf7 28.Dh4 Kg7 29.c3 De c-pion was de hele tijd een zwakte in de stelling van wit. Wit vroeg zich af of hij c3 had moeten spelen maar het is lastig een goed alternatief te vinden. In het eindspel is zo'n verzwakking op de verre vleugel lastig. Hierna spelen beiden vol op de aanval en wint de gelukkigste. 29...Th8 30.Dg3 Kf8 31.De3 Th4 32.De8+ Kg7 33.Te7 De spelers zijn elkaar ongegeneerd naar de keel gevlogen. Scherpere stellingen vallen vermoedelijk onder de wapenwet. 33...Db1+ 34.Te1 In de analyse achteraf leek 34) Kf2 een goede mogelijkheid voor wit. Dit stuit echter op het grappige 34)... Db2+ en dan 35) Kg3 Tg4+ 36) Kxg4 Dxg2+ 37) Kh4 g5+ 38) fxg5 fxg5+ 39) Kh5 Dh3 mat. Haast niet te geloven dat juist het zwaar belaagde zwarte paard de hoeksteen van een matcombinatie kan zijn. Het is overigens zeer de vraag of zwart in tijdnood geen 34)... Txf4 gespeeld zou hebben, waarna er geen goed veld meer is voor de toren. 35) Kg3 Tf5 gaat niet omdat dan de witte dame in het spel komt waarna zwart uiteindelijk mat gezet wordt door de h-pion. 34...Dxb2 35.Te7 Db1+ 36.Te1 Dxa2 37.Te7 Db1+ 38.Te1 Dc2 39.Te7 Dc1+ 40.Te1 Dxc3 41.f5 Dxd4+ De tijdnood van zwart is voorbij en wit heeft op het laatst niet de beste verdediging gevoerd. Met vier pionnen minder geloofde hij het wel. 0-1

 

 Ga terug naar 
de Startpagina
          EGS    Eerste Goirlese Schaakclub     Ontwerp: Rachel&Co     januari 2007  naar boven :