Algemene Informatie     oktober 2010,   met dank aan   Alex  

Meer dan 75 jaar geleden richtten enkele schaakfanaten in Goirle de Eerste Goirlese Schaakclub op. Een optimistische gedachte, want tot op de dag van vandaag is er nog geen tweede club in Goirle opgericht en is de EGS dus de Enige Goirlese Schaakclub gebleven. Maar die enige schaakclub heeft zijn bestaansrecht bewezen en vierde in 2010 zijn 75-jarig bestaan.

Even voorstellen

Aangezien onbekend toch maar onbemind maakt, willen wij EGS hier even aan u voorstellen.
De Eerste Goirlese Schaakclub resideert al sinds mensenheugenis in café Hof van Holland aan de Tilburgseweg in Goirle. In dit gezellige onderkomen zijn de leden elke dinsdagavond aanwezig om hun krachten te meten op het schaakbord.
Van september tot juni gebeurt dat in een interne competitie. Een twintigtal volwassenen bindt hierin de strijd met elkaar aan in partijen met een bedenktijd van twee uur per persoon. De indeling voor elke speelronde gebeurt volgens het Keizersysteem.
Dit houdt in dat zoveel mogelijk spelers van gelijke sterkte tegen elkaar spelen. Op deze manier is het ook gemakkelijk om tijdens het seizoen nog nieuwkomers in te passen. Zij spelen dan tegen schakers van hun eigen niveau.
Na ongeveer 25 competitierondes wordt uiteindelijk de clubkampioen van EGS gekroond.

Andere competities

Naast de reguliere competitie organiseert EGS ook wedstrijden in andere disciplines binnen de schaaksport. Zo is er elk jaar een bekercompetitie (via een knockout-systeem) en worden vier à vijf avonden per seizoen vrijgemaakt voor het snelschaken en rapid schaken. In deze disciplines worden partijen met een veel kortere (voor sommigen té korte) bedenktijd gespeeld.
Verder speelt EGS met twee teams in de externe competitie en met één team in de avondcompetitie van de NBSB waarbij wordt gespeeld tegen andere schaakverenigingen uit Brabant.
Op een kleinere schaal is er ook nog een regiocompetitie met de bevriende clubs uit Chaam (En Passant), Rijen (Caissa) en Goirle (De Wilde Dame), die op een aantal avonden per seizoen in een meer ontspannen sfeer wordt gehouden. Daarnaast vragen speciale gelegenheden om speciale schaakavonden. Zo vind rond Sinterklaas het uitermate stressvolle gongschaak plaats, organiseert EGS tussen Kerst en Oudjaar haar jaarlijkse oud-ledenmiddag tijdens een open schaakcafé, zijn er enkele malen per jaar thema-avonden waarop leden een bepaalde opening of situatie uitvoerig analyseren en elk jaar wordt op een speciale avond met een simultaan het seizoen afgesloten.

Loop eens binnen…

Dit alles gebeurt in een sportieve, maar niet per se prestatiegerichte omgeving. De verschillende partijen zorgen meestal voor genoeg stof om langdurig aan de bar over na te praten onder het genot van een drankje.
Belangstellenden zijn vrij om eens binnen te lopen, ook in de zomerse vakantiemaanden, wanneer de achtergebleven EGS-ers gewoon op dinsdag samen komen om een zomercompetitie te spelen.
Uiteraard kunt u ook, geheel vrijblijvend, contact opnemen met een van de bestuursleden van de Eerste Goirlese Schaakclub. Zij zullen u graag te woord staan en verdere informatie verschaffen.

Het bestuur van EGS ziet er als volgt uit:

 Voorzitter:  Pascal Graafmans
 Secretaris:  Alex van Lanen
 Penningmeester: Frans Leijtens

 

Op de pagina CONTACT staan hun telefoon- en e-mailadressen.

Een lidmaatschap van de EGS is zeer goedkoop in vergelijking met andere sportclubs. Zeker als u daarbij in het achterhoofd houdt dat EGS een flink arsenaal aan schaakmaterialen heeft waaronder een uitgebreide schaakbibliotheek, die aan de leden ter beschikking staat. Een bondslid betaalt extra contributie omdat u dan ook bij de landelijke schaakbond, de KNSB, aangemeld wordt. Dit betekent dat u maandelijks het Schaakmagazine thuis gestuurd krijgt en dat u speelgerechtigd bent voor de EGS in de externe competitie en op eventuele toernooien.

De contributiekosten van EGS zijn:

Volwassenen (bondslid) € 75.--
Volwassenen (bondslid)
alleen externe comp.
€ 50.--
Volwassenen (geen bondslid) € 42,50
Donateurs € 10,--
Jeugdleden € 70,--

 

Jeugdafdeling

De goede verstaander heeft het bij bovenstaand overzicht al opgemerkt: EGS heeft ook een jeugdafdeling. Jonge schakers van pakweg acht tot achttien kunnen bij EGS kennis maken met de schaaksport. Dat doen zij op vrijdagavond, maar dan in Wijkcentrum De Wildacker (Van Hogendorpplein 73) in hun eigen jeugdcompetitie. Daarin wordt gestreden om het jeugdkampioenschap van Goirle. Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan jeugdtoernooien in heel Brabant.
Ook krijgen de jeugdleden van de Eerste Goirlese Schaakclub training in de verschillende facetten van het schaken. Dat gebeurt onder leiding van gediplomeerde trainers en via het zogenaamde Stappensysteem. Deze manier van lesgeven is gebaseerd op een opleiding in vijf stappen. Een nieuw jeugdlid begint in stap 1 met een kennismaking met de regels van het spel en een uitleg van de tactische basisbeginselen, zoals beheersing van het centrum en ontwikkeling van de stukken.
Na elke stap volgt een examen (en, bij voldoende resultaat, een heus diploma) en daarna de overgang naar de volgende stap, die steeds pittigere oefenstof bevat. Na afronding van de vijfde en laatste stap zijn de jeugdspelers in staat om het de senioren in de competitie knap lastig te maken en kunnen zij de overstap maken naar die interne competitie, als dat al niet eerder gedaan is.
Ook voor seniorenleden die zich verder in de schaaksport willen bekwamen, bestaat er de mogelijkheid om de stappenopleiding te volgen. Door middel van lessen of zelfstudie kan ook een volwassen schaker zijn niveau nog flink opkrikken met het stappenplan.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd geraakt in de Eerste Goirlese Schaakclub? Dan kunt u voor meer informatie eens binnen lopen op dinsdagavond in het Hof van Holland of op vrijdagavond bij de jeugd in cultureel centrum Jan van Besouw. Ook kunt u contact opnemen met de bovengenoemde bestuursleden.
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen EGS kan via regelmatige publicaties in het Goirles Belang en de Hilverbode of natuurlijk via deze website.

 


 

 Ga terug naar 
de Startpagina
          EGS    Eerste Goirlese Schaakclub     Ontwerp: Rachel&Co     januari 2007  naar boven :