Bergen op Zoom 3 – EGS 2

Na de gastvrije ontvangst in een schooldependance ging EGS 2 voortvarend aan de schaak met alvast een 1-0 achterstand wegens het ontbreken van een speler.
Fedor speelde een op het eerste gezicht puike partij met uiteindelijk een pionnetje op de zevende rij. Lastig was dat zijn tegenstander een loper had van de promotiekleur en Fedor van de andere kleur. Uiteindelijk werd het dus remise.
Maarten speelde een degelijke partij met een lang denkende tegenstander, maar had op zet 25 last van het bekende zetverwisselfenomeen en mocht met een paard minder alleen nog hopen op een fout van de tegenstander. Toen die na een aantal zetten uitbleef was de partij verloren.
Andrei leek niet lekker in zijn spel te komen, ging vroeg in de partij al in de denkstand en dat is meestal geen goed teken. De stelling was complex en naarmate de stelling vereenvoudigde schrompelden zijn kansen op een score en was verlies zijn deel.
Rob speelde met wit een zeer avontuurlijke partij waarbij hij zelfs een pion in de zwarte stelling kreeg op b7. Met meer ruimte en een zwarte koning een beetje in de penarie (maar met ontsnapkansen) werd de aangeboden remise aanvaard.
Peter speelde tegen een Belgische tegenstander en het leek hem een goed idee om daarom de Hollandse verdediging van stal te halen. Pas na 15 zetten gingen eerste pionnen van het bord waarna Peter een aanval op de koningsvleugel kon beginnen. Na dameruil keerde het zaakje om en moest ik mijn koningsvleugel op orde krijgen. Toen na 35 zetten en bijna drie uur spelen alle venijn uit de stelling was verdwenen werd tot remise besloten.
Simon speelde standvastig, maar moest toelaten dat, nadat bijna alle lichte stukken en een handvol pionnen van het bord waren, er één pion van zijn tegenstander zonder noemenswaardige weerstand naar de zesde rij kon. En vervolgens bleek deze niet meer te stoppen.
Hannie speelde een traag verlopende partij. Na dik een uur waren er pas 11 zetten gedaan en stond alles nog op het bord. De stukken en pionnen kwamen steeds nader tot elkaar en in de uiteindelijke scrimmage verloor zij een stuk en, ondanks stevig tegenspel, kwam Hannie dit verlies niet meer te boven.
Eindstand BoZ 3 – EGS 2: 6,5-1,5.

EGS heeft een privacystatement opgesteld.
naar Boven

©  EGS   Eerste Goirlese Schaakclub

Ontwerp: Rachel&Co  2012